Veel gestelde vragen
Let op! Zinga moet grondig worden geroerd vóór toepassing. Het is heel belangrijk dat ZINGA een homogeen product is tijdens het aanbrengen om de kathodische bescherming van de constructie te verzekeren.
ZINGA is overschilderbaar, maar is gevoelig voor oplosmiddelen –net als elke andere zinkrijke coating. Daarom moet gewaakt worden over de compatibiliteit.
Over het algemeen werken sneldrogende topcoats met een laag oplosmiddelgehalte het beter. Om te testen, kan men het beste een kleine hoeveelheid aanbrengen op een niet-kritische, niet zichtbaar gedeelte van het onderwerp dat eerder met ZINGA behandeld werd. Let op de mogelijke reacties.
Om alle problemen te vermijden, raden wij het gebruik van een tussenlaag aan.
ZINGA kan gemakkelijk verwijderd worden door het gebruik van Zingasolv. Ook droog kan ZINGA opgelost worden met Zingasolv.
ZINGA kan gemakkelijk verwijderd worden door het gebruik van Zingasolv. Ook droog kan ZINGA opgelost worden met Zingasolv.
De bescherming door ZINGA is, zoals elke andere coating of verf, sterk afhankelijk van de van oppervlaktevoorbereiding voor de applicatie. Daarom kan ZINGA wel aangebracht worden op een licht geroest oppervlak, maar door de barrièrevorming van roest tussen ZINGA en het staal wordt de galvanische bescherming aangetast en zal de ZINGA laag minder goede resultaten geven.
Aangezien ZINGA een aanhoudende, duurzame bescherming van stalen oppervlakken biedt, is het beter te investeren in een goede oppervlakte voorbereiding voor de beste levensduur.
Ja, het lassen van gezinganiseerd staal (max. 60 µm DFD) is mogelijk zonder excessieve zinkdampen omdat de hitte van de naderende laskop de organische binder verbrandt, en dit ver onder het smeltpunt van zink.
Het overblijvende zinkstof wordt verwijderd van de laszone door convectie, waardoor de laszone vrij van contaminatie wordt. Indien de aangebrachte DFD meer dan 60 µm bedraagt, moet de overtollige coating verwijderd worden met een staalborstel. Het gezinganiseerde staalwerk moet vrij zij van olie, vetten en alle chemicaliën die ontvlambaar zijn.
Stof en puin moeten verwijderd worden d.m.v. een luchtpistool of door te stofzuigen. Gebruik geen anti-spat spuitbus op basis van silicone bovenop ZINGA aangezien deze de adhesie zou verhinderen van elke volgende laag op ZINGA. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie en afscheiding is op elk ogenblik. Bij het lassen van gezinganiseerd staal moet men een masker dragen, conform de voorschriften.
ZINGA kan gebruikt worden op lasnaden om kathodische bescherming te garanderen van de volledige structuur. Voor het uitvoeren van het werk, is het wel aanteraden te controleren of de lasnaden in goede staat zijn. Putjes, diepe krassen of barsten moeten hersteld worden door te lassen of te schuren tot een egaal oppervlak.
Het oppervlak moet ontvet worden en gezuiverd tot zuiverheidsgraad St 2. Lasspatten moeten worden verwijderd . Verwijder alle slakken en andere imperfecties met een mechanische hakhamer. Voor ZINGA aan te brengen, moeten de lasnaden en de omgeving opgeruwd worden: bij voorkeur dmv zandstralen, of anders met een bristle blaster, een buchardeerhamer of met ruw schuurpapier (60 tot 80). Opgelet: het oppervlak niet polijsten.
Na de opruwing van het oppervlak, is het goed stofvrijmaken van de gebieden essentieel. Breng ZINGA aan met de borstel met minimaal 5 cm overlapping, in één of meerdere lagen om de gewenste DFD te behalen.
Terug